Verdier

TRIVSEL

Søgne CK skal være en klubb for alle sykkelinteresserte – uansett nivå.
Søgne CK skal ha et inkluderende miljø der alle skal føle seg velkommen. Vi vil knytte kontakter med andre syklister gjennom trening, klubbkvelder, ritt og andre arrangement i regi
av Søgne CK.

UTVIKLENDE

Målet for Søgne CK er at både klubben og det enkelte medlem gjennom målrettet arbeid skal kunne høyne nivået i sporten. Det skal være utfordrende og morsomt å være medlem i Søgne CK.

MÅLRETTET

Søgne CK vil være en klubb som legger til rette for utvikling både som klubb og for det enkelte medlem på alle nivå.
Søgne CK skal tilby gjennomarbeidede treningsopplegg tilpasset ulike nivå.

FELLESSKAP

Gjennom å bruke Søgne CK’s drakter, stille til start i ritt som medlem av klubben, vise lojalitet til klubben, reise på turer sammen og bidra til utvikling av klubben, skapes en identitet og et fellesskap til Søgne CK. Søgne CK ønsker å tilstrebe et engasjement der vi kan bidra til slik identitet og fellesskap.

Vi håper at samtlige medlemmer fokuserer på disse verdiene!

Her finner du også link til: Lovnorm for SCK